Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 Introduktion Zedur är specialiserat på svensk och internationell affärsjuridik till företag och organisationer inom LifeScience sektorn. Bolaget drivs av Jan Zetterberg, som i 30 år arbetat som bolagjurist för AstraZeneca. Mer information om Jan Zetterberg finns under fliken Kontakt. Zedurs affärside är att ge bred juridisk support framförallt till mindre och medelstora företag. Erfarenheten som bolagsjurist har gett unika insikter i hur klienters behov av juridisk rådgiving i en kommersiell miljö bäst tillgodoses. Uppgiften är att snabbt och kostnadseffektivt finna lösningar som hjälper klienten framåt med bibehållen kvalitet i rådgivningen. Zedur har god kompetens att hantera internationella förhandlingar och avtal.  Bolaget har ett väl utvecklat internationellt kontaktnät. Zedur erbjuder sina klienter praktisk juridisk rådgiving av hög kvalitet parat med snabb service och rimliga priser. Mer information om vad Zedur kan erbjuda inom olika rättsområden finns under flikarna till vänster.