Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 Allmän affärsjuridik Förutom de områden som beskrivs under egna flikar så ingår i begreppet affärsjuridik alla legala frågor som påverkar ett företags möjlighet att göra affärer eller med verksamheten förknippade risker. Här ingår till exempel Avtal som avser samarbeten, konsultavtal, leveransvillkor, hyra, köp- och försäljning, upphandling, anställning, tillverkning, marknadsföring, distribution, agent Produktansvar Finansiering och garantier Fastighetsfrågor inklusive köp och hyra Leasing Arbetsrätt Bolagsetablering, bolagsrekonstruktioner Indrivning av fodringar och tvister Tillståndsfrågor och överklaganden Zedur erbjuder sina tjänster inom hela området för affärsjuridik. Bolaget vill att klienten ska se Zedur som den naturliga första anhalten i alla juridiska frågor som rör verksamheten. Ett brett samarbete säkerställer en effektiv kommunikation och kort uppstart när nya frågor uppkommer.