Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 Överlåtelser och utvecklingssamarbeten Överlåtelse av ett företag eller ett forskningsprojekt kan innehålla många fallgropar både för köparen och säljaren. Samma sak gäller när parterna ingår ett omfattande, mångårigt utvecklingssamarbete kring ett projekt. Ett dåligt avtal leder ofta till långa och svåra förhandlingar, osäkerhet och stora kostnader. Förutom frågor kring äganderätt och giltighet av patent innebär en transaktion krav på garantier och det genomförs en omfattande genomlysning (due diligence) av alla element kring transaktionen. För många företag inom LifeScience är överlåtelse av företaget eller projektet eller ett långsiktigt samarbete med ett läkemedelsföretag en förväntad utveckling. Arbetet med förberedelse inför ett sådant arbete bör påbörjas så tidigt som möjligt och långt innnan förhandlingar med tredje part påbörjas. Ett löpande samarbete med jurist för att säkerställa att alla viktiga element är på plats inför diskussioner med tredje part kan vara avgörande för en lyckad förhandling. Zedur besitter den mångåriga efarenhet av transaktioner inom LifeScience som krävs för att identifiera vilka krav som typiskt sätt ställs vid olika avtalssituationer. Zedur kan på ett kostnadseffektivt sätt vara behjälplig att lösa uppkomna frågeställningar. Vi kan dessutom vara behjälpliga med att hitta köpare/samarbetspartners och leda förhandlingsprocessen.