Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 Kontakt - Jan Zetterberg Född 1951. Jur.kand examen 1975. Tingsmeritering och hovrättsfiskal 1975 - 1979. 1979-1982 bolagsjurist på Uddeholm. 1983-2011 bolagsjurist AstraZeneca. Under tiden på AstraZeneca har jag haft roller som bolagsjurist, Vice President, Strategy, Intellectual Property och biträdande chefsjurist (Assistant general Counsel) och ansvarig för koncernens varumärkesavdelning. Under åren på AstraZeneca har jag supportat klienter inom de flesta affärsområdena inklusive centrala funktioner, forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning. Var placerad vid AstraZenecas huvudkontor i London 1999-2004. Från och med 2004 hade jag ansvaret för juridisk support till samtliga AstraZenecas marknader utanför Nordamerika. I min organisation ingick över 40 jurister placerade ute på marknaderna och i regionkontoren. Min tid som bolagsjurist har gett mig djup och bred erfarenhet inom områden som avtalsförhandlingar, avtalsskrivning, immaterialrätt, teknologiöverföring och licenser, kommercialisering, av produkter, patentstrategier, företags- och projektöverlåtelser, due diligence. Jag har också varit med i uppbyggnaden av AstraZenecas organisation och regelverk för att säkerställa att koncernen uppfyller nya internationella legala och etiska krav på företagens uppförande. Startade Zedur AB 1 januari 2012 i samband med min pensionering från AstraZeneca. Ser fram emot att arbeta med nya klienter och bidra till att utveckla klienternas verksamhet genom mina erfarenheter och mitt kunnande. Zedur AB Jan Zetterberg, CEO Tel: + 46 152-100 74 Mobil:  + 46 70-55 44 300 e-mail:  jan.zetterberg@zedur.se .