Zedur AB,  Regementsgatan 24, 645 33 STRÄNGNÄS,  Tel 070-55 44 300 LifeScience LifeScience industrin är en av de mest komplicerade,  genomreglerade och finansiellt sett riskabla affärsverksamhetena som finns.   Höga krav på specialistkompetens, långa utvecklingstider, stora investeringar, och hög risk gör att företag inom branchen köper in tjänster, samarbetar eller säljer av projekt. Framgångsrik forskning räcker inte. Många  andra byggstenar måste också finnas på plats. Exempel på frågor som kräver kvalificerad juridisk support är: Avtal med immaterialrättsliga element  o avtal om patent, know how eller sekretess med anställda, konsulter och andra uppdragstagare (CRO), uppfinnare, universitet  och samarbetspartners, Avtal som innehåller klausuler om ägarförändringar Avtal som innehåller exklusiva eller icke exklusiva rättigheter Avtal om kliniska prövningar och hantering av personuppgifter Avtal inom LifeScience kräver speciell juridisk kompetens. Zedur har den erfarenhet och kvalifikationer som fordras för att hjälpa klieneten på bästa sätt.